29.2.2024

Společnost ALPHA FLIGHT a.s. se v letošním roce zapojila do projektu Podnikového vzdělávání, především za cílem zvýšení své konkurenceschopnosti a nabídla tak svým zaměstnancům možnost dalšího profesního vzdělání. Celý projekt je spolufinancován Evropskou unií a financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti ALPHA FLIGHT a.s.

Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/23_047/0003330

Předmětem projektu je podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ALPHA FLIGHT a.s. Cílem projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím realizace dalšího profesního vzdělávání. Délka projektu je 24 měsíců. Výstupem projektu je podpořených 101 zaměstnanců, z toho 18 zaměstnanců 55+. Realizace projektu umožní zkvalitnění personální kapacity, a tak i zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.  

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.