Brigáda – sezonní pracovník, vhodné také pro studenty

Brigáda – sezonní pracovník, vhodné také pro studenty

 

Společnost Alpha Flight a.s. přijme na aktuální sezónu brigádně pracovníky

na tyto práce:

* pomocné práce v kuchyni

* kompletace pokrmů pro letecké společnosti

* kompletace vozíků s vybavením pro letecké společnosti

* skladové a manipulační práce

* příprava a kontrola setů cateringového vybavení a občerstvení určeného k doručení

   na letadlo

 

Všichni pracovníci u nás musí splňovat několik hlavních požadavků.

Proto, než odpovíte na naši nabídku, zamyslete se, jestli skutečně:

* jste trestně bezúhonní?

* jste manuálně zruční?

* jste samostatný/á a zodpovědný/á?

* preferujete dlouhodobější spolupráci?

 

Můžeme Vám nabídnout:

* zajímavou brigádu v atraktivním prostředí Letiště Václava Havla, kterou jinde

   neseženete

* získání cenných profesních zkušeností z oblasti leteckého cateringu

   a mezinárodní společnosti

* odpovídající mzdové ohodnocení

* hlavní jídlo zdarma

* nástup dle domluvy

* možnost dlouhodobé spolupráce

* práci v přátelském kolektivu

 

Brigáda – sezonní pracovník, vhodné také pro studenty

*ODESLÁNÍM ZPRÁVY SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ UPRAVUJE ZÁKON Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ (DÁLE TÉŽ JEN „ZÁKON“). SOUHLAS UDĚLUJI SPOLEČNOSTI ALPHA FLIGHT A.S., IČO: 27880427 JAKOŽTO SPRÁVCI (DÁLE TÉŽ JEN „SPRÁVCE“) PRO ÚČELY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DANOU PRACOVNÍ POZICI A DÁLE PRO ÚČELY EVIDOVÁNÍ MÉ OSOBY JAKOŽTO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U TÉTO SPOLEČNOSTI. SOUHLAS UDĚLUJI NA DOBU 3 ROKY ODE DNE ODESLÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. BERU NA VĚDOMÍ, ŽE UDĚLENÍ SOUHLASU JE DOBROVOLNÉ A ŽE JEJ MOHU KDYKOLI ODVOLAT. SOUHLASÍM S TÍM, ŽE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BUDE PROVÁDĚT SPRÁVCE OSOBNĚ ANEBO PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH OSOB. JSEM INFORMOVÁN O TOM, ŽE: - MÁM PRÁVO NA INFORMACE O ÚDAJÍCH, KTERÉ O MNĚ SPRÁVCE SÁM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH SUBJEKTŮ ZPRACOVÁVÁ, A PRÁVO NA JEJICH OPRAVU, A TO V ROZSAHU A ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH V § 12 ZÁKONA; - ZJISTÍM-LI, ŽE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ ÚDAJE V ROZPORU S OCHRANOU MÉHO SOUKROMÉHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA NEBO V ROZPORU SE ZÁKONEM, MÁM PRÁVO POŽÁDAT SPRÁVCE O VYSVĚTLENÍ, PŘÍPADNĚ O ODSTRANĚNÍ TAKOVÉHO STAVU, ZEJMÉNA O BLOKOVÁNÍ, PROVEDENÍ OPRAVY, DOPLNĚNÍ NEBO LIKVIDACI; - OSTATNÍ PRÁVA A INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ JSOU UVEDENY V §§ 12, 21 A DALŠÍCH USTANOVENÍCH ZÁKONA.